Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ- İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Özlem EŞTÜRK - 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nilcan MERT- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğr. Gör. Erhan TURAN - Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi