Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ- İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin TÜRK -
 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nilcan MERT- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Merve KIYMAZ KIVRAKLAR  - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Öğr. Gör. Erhan TURAN - Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi