Akademik

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nilcan Mert

Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Merve Kıymaz Kıvraklar

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğr. Gör. Erhan Turan