Akademik

Bilgisayar Donanımı Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bayğın

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nilcan Mert

Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Merve Kıymaz Kıvraklar