Misyon Vizyon

Misyon-Vizyon
 
MİSYON
Ardahan Üniversitesi-Sürekli Eğitim Merkezi (ARUSEM), üniversitemizde oluşan bilgi birikimini toplumumuzla paylaşmak ve günümüzde zorunlu olan yaşam boyu eğitim ihtiyacına cevap vermek amacı ile eğitim, danışmanlık ve sınavlara hazirlik hizmetleri sunmaktadır. Kalite kültürü çerçevesinde tüm süreçlerinde titizlikle eğitim programları hazırlayan ve sunan Merkezimiz hem Üniversite personelinden hem de alanında başarı sağlamış ve yetkinlik belgelerine sahip üniversitemiz dışından eğitmenlerden yararlanmaktadır. Merkezimiz kurumların ihtiyaçlarını değerlendirerek onlara özel yöneticilik ve kurumsallaşma gibi eğitim programları sunmanın yanında toplumun katılımına açık yabancı dil ve bilgisayar kullanımı gibi çeşitli standart eğitim programları da sunmaktadır. Öğrenen toplum hedefi ile çıktığımız yolda daha öğrenecek çok şey olduğunun bilinci ile hem gelişerek hem de toplumsal gelişime katkı koyarak ilerliyoruz.

VİZYON
ARUSEM kişisel ve toplumsal açıdan bilgi, beceri ve yeterlilikleri artırmak, bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve bilgi birikimini geniş anlamda şehre ve bölgeye yayarak, ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur.