Danışma Kurulu

Doc. Dr. Ali Kemal ÇELİK - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi  Filiz ÖZTÜRK - Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi  Berivan VARGÜN - 
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi  Arif Cem TOPUZ - Mühendislik Fakültesi

Doç Dr. Halit BOZ - İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Kıroğlu ARSLAN - 
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Rıdvan ÇOLAK - Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu


Doç. Dr. Hurriyet ÇİMEN- Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

Dr. Öğr. Üyesi Zakir ÇALDIRAN - Teknik Bilimler MYO

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA - Sağlık Hizmetleri MYO

Dr. Öğr. Üyesi Tonguç SEFEROĞLU - Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi  Muammer AyanDr. Öğr. Üyesi  Yunus Murat Kızılkaya