Müdürün Mesajı

MÜDÜRÜN MESAJI

Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ARÜSEM),  kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenleyerek toplumun sürekli eğitim ihtiyacını karşılama iddiasında olan bir merkezdir. Bu iddianın bir ürünü olarak, “Her Yaşa Daima Nitelikli Eğitim” sloganı ile yoluna devam etmektedir.
Ardahan Üniversitesi tecrübeli ve dinamik kadrosuyla, tüm alanlarda sürekli eğitim programları ile kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla dayanışma içerisinde, Türk sanayii ve ülke kalkınmasına hizmet etmede kararlı yürüyüşünü sürdürmektedir.
Emek piyasasının küreselleşen bir dönüşüm sürecinden geçtiği bu dönemde eğitimlerimizin bölge insanımız başta olmak üzere toplumumuzda önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.

Ulusal ve uluslararası rekabete hazır bireyler olma yolculuğunuzda ARÜSEM, her zaman tüm akademik ve idari çalışanları ile sizleri hedeflerinize ulaşmanız için destekleyecektir.

Sizleri merkezimiz hakkında daha çok bilgi almaya ve “Her Yaşa Daima Nitelikli Eğitim” programının bir parçası olmaya davet ediyoruz.