ARÜSEM’de çocuklar, gençler ve kadınlar için ücretsiz kurs imkanı

27 Nisan 2023 Perşembe

Ardahan Üniversitesi, Dr. Arzu Kılıç Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özlem Eştürk geçtiğimiz hafta TRT Erzurum Radyosu “Genç Yaşam Programı’nın konuğu olarak ARÜSEM etkinlikleri, Bilim ve Yaşam Akademisi Projesi ve Planetaryum hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Eştürk programda, Ardahan Üniversitesi Dr. Arzu Kılıç Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak mevcut öğrencilerimize ve Ardahan halkına yönelik eğitimler ve çeşitli bilgilendirici faaliyetler düzenlediklerini ifade etti. Eğitimler ve diğer akademik faaliyetler ile ilimizi bilgi toplumu haline getirmek, yaşamı daha iyi anlamak adına farkındalık oluşturmak ve bunu yaparken de, üniversite ile halkın karşılıklı etkileşimini sağlayarak, sosyal bütünlüğü geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sürekli eğitim yoluyla vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin kişisel ve sosyal açıdan bilgi, beceri ve yeterliliklerini arttırmak amacıyla çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz ve bu etkinliklerin kapsamını geniş tutarak çocuklardan, gençlere ve kadınlara toplumun tüm kesimlerine hitap edebilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Üniversitelerin, misyon olarak kuruldukları bölgelerde ekonomik kalkınmayı teşvik ederken aynı zamanda toplumun sosyo-kültürel yapısı üzerinde de olumlu etkiler bıraktığını, özellikle ekonomik olarak geri kalmış bölgelerde üniversitelerin varlığı gelişmede katalizör etkisi yarattığı vurgulandı. ARÜSEM ile Ardahan’da, talep eden her yaşa ve kişiye eğitim hakkı sağlayacak alt yapının mevcut olduğunu, değişen ekonomik, teknolojik ve güncel gelişmelere göre toplumdaki her kesimin mesleki veya kişisel anlamda rekabet düzeyini geliştirecek fırsatlar sağlamaya gayret ettiklerini ifade etti. Bu gaye ile ilimizin kendi dinamiklerini, kendi kaynakları ile harekete geçirmek ve beşeri sermayeyi güçlendirmenin temel motivasyonumuz. Hedefimiz, üniversite aracılığı ile Ardahan’ın kalkınmasında sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmek ve ilimizin başta gelen sorunlarından göçü tetikleyici faktörleri en alt seviyeye indirmek, hatta tersine göçü teşvik etmek olmaktadır. Bu noktada ilin çekim gücünü artırmak istediklerini belirtti.

Eştürk, programda, “Bilim ve Yaşam Akademisi: Ardahanlı Gençler ve Kadınlar Yarınlara Hazırlanıyor” projesinden de bahsetti. Serhat ili Ardahan sahip olduğu fiziki ve beşerî coğrafyadan kaynaklanan zorlukları vardır. Bu zorluklara baktığımızda eğitimden ekonomiye hayatın çeşitli alanlarında yansımaları olmaktadır. Dolayısıyla eğitim ve öğrenme çeşitliliğine hitap eden imkanların kısıtlı olması bu projenin hayata geçmesine zemin hazırlamıştır. Bilimsel olarak farklı duyulara hitap eden öğrenme şekilleri görsel, işitsel, kinestetik, sosyal gibi farklı öğrenme ve öğretme teknikleri etkili öğrenme için önemli faktörlerdir. İlimizde söz konusu çeşitliliğe sahip eğitim imkanlarının sınırlı olması söz konusu projenin hareket noktasını oluşturmuştur. Bizler bu proje ile küçük de olsa bu eksikliği gidermeyi, çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın gelişmesini hedefliyoruz. Bununla beraber kadınlarımız ve gençlerimizin sosyal hayata katılımlarını teşvik etmek, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak, yaşam standartlarını ve istihdam kabiliyetlerini artırmayı gözetlediklerini ifade etti.

Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteği ile kurduğumuz bilim ve yasam akademimizde fiziki donanım olarak halen geliştirdiğimiz eğitim ortamları ile sürekli ve düzenli eğitimler veriyoruz. STEM bilimsel temelli Matematik, Fen, Kimya ve Bilgisayar tabanlı eğitimler, Teknoloji Tasarım ve Robotik Kodlama, Fizik-Mekanik, Ahşap Tasarım, Sosyal-İnovasyon, Yabancı Dil (İngilizce, Gürcü dili, Rusça, Almanca, Farsça), Güzel Sanatlar, İlk Yardım atölyeleri ile eğitim çeşitliliğinin arttırılmasının yanında çocuk ve gençlerimizin kültür, sanat ve kişisel gelişimlerine katkı sunmuş oluyoruz. Kadınlarımıza yönelik olarak kişisel gelişim, kültür sanat ve beceri kursları düzenliyoruz.

Hali hazırda belirli bir temsili ücrete tabi olan bu eğitimlerimiz, Ardahan İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile hazırladığımız ve yürürlükte olan protokol çerçevesinde tüm çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza ücretsiz olarak devam etmektedir.

Eştürk, proje kapsamında hayata geçirilen planetaryum (gezegenevi) hakkında bölgenin ilk, Türkiye’nin ise ikinci üniversite planetaryumu olduğunu ifade etti (İlki İstanbul Üniversitesinde 2017 yılında kuruldu). Planeteryumda, çocuklarımız ve gençlerimiz gökyüzü, evren, gezegenler yanında farklı birçok doğa bilimine ilişkin 3 boyutlu belgesellerin izlendiği bir görsel şölen ile karşılaşıyorlar. Uzay mekiği şeklinde tasarlanan planetaryum merkezimizde, çocuklarımızı bir deney alanı ve iki astronot mankeni ile karşılıyoruz. Bu arada eğitmenlerimiz tarafından bir astronot kıyafetinin sahip olduğu özellikleri, katmanları, ağırlığı vb. bilgiler aktarılıyor. Daha sonra uzayın gizemini çözecek bir deney ünitesi ile karşılaşıyor ve ardından farklı gezegenler hakkında bilgi sahibi olurken, uzay terazisi ile bu gezegenlerdeki ağırlıklarına şahit oluyorlar. Planetaryum alanı ile tanışmadan, sonsuzluk koridorundan geçip bir nevi uzayın sınırsızlığını yaşıyorlar adeta.

Planetaryum projemiz ile amacımız okul öncesi yaş grubundan itibaren çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimsel bir bakış açısı kazanmalarını, uzayı algılamalarını ve belki de kazanacakları bu deneyimle geleceklerine yön vermeyi desteklemektir. Çocuklarımızın bilimsel edinimler kazanacağı bu yapı sadece ilimize değil, bölgemize de hitap etmektir. Şimdiye kadar planeteryumda yaklaşık 3200 öğrencimizi ağırladık. Milli eğitim müdürlüğü ile iş birliği içerisinde uygun yaş gruplarına göre bir planlama dahilinde ilerliyoruz.

Son söz olarak, Dr. Arzu Kılıç Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özlem Eştürk, “İnsana yapılan yatırım geleceğe yapılan en değerli yatırımdır” diye programa veda etti.

Kaynak: 
https://politikardahan.com/arusem-de-cocuklar-gencler-ve-kadinlar-icin-ucretsiz-kurs-imkani/2575/