Yunus Emre Anadolu lisesi öğrencilerinin planeteryumu ziyaret ettiler.

07 Aralık 2022 Çarşamba

Evrenin muhteşem detaylarını metin, video gibi araçlardan daha somut şekilde öğrenmek amacıyla öğrencilerimizle Planeteryum Gezisi gerçekleştirdik. Bilgi daha somut bir şekilde sunulduğunda öğrencilerde, daha etkili ve verimli bir öğrenme gerçekleştiği gözlemlendi. 
 

Kaynak: https://ardahanyunusemreanadolulisesi.meb.k12.tr/icerikler/planeteryum-gezisi-duzenledik_13322845.html